Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti BABA Tumise s.ro. , se sídlem Pohraniční 86, 703 00 Ostrava, IČ: 073 97 691, zapsané ve veřejném rejstříku, složka C 75673 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení název společnosti e-mail telefonní číslo rodné číslo region prohlášení o evidenci v registru dlužníků úhrn měsíčních příjmů úhrn měsíčních nákladů úhrn dosavadních měsíčních splátek výše požadované půjčky v intervalu od - do

2. Jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo, IČ, region, prohlášení o evidenci v registru dlužníků, úhrn měsíčních příjmů, úhrn měsíčních nákladů, úhrn dosavadních měsíčních splátek, výše požadované půjčky v intervalu od - do je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem dodání tipů úvěrovým společnostem, které poskytují půjčky, konsolidace, nákup nebo prodej nemovitosti. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@baba.bj.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. KOMPAS FINANCE s.r.o. a jejich partneři.

b. CFIG Credit a.s. a jejich partneři.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Účinnost od 1.1.2020